Antonieme

n Antoniem is n woord met die teenoorgestelde betekenis as n ander.

 

a
aaklig – mooi, aangenaam, lekker
aan — af; los
aanbeland — vertrek, weggaan
aanbind — losbind
aanblaas — doodblaas
aanbly — vertrek, weggaan
aanbod — vraag
aand — oggend, dagbreek, vroegdag, skemerdag, hoenderkraai
aandag — onopmerksaamheid, onoplettendheid; afgetrokkenheid
aandagtig — onoplettend, onopmerksaam; afwesig, afgetrokke
aandpak — dagpak, dagklere
aandpraatjie — môrepraatjie
aandraai — losdraai
aandrok — dagrok
aandruk — sloer, luier, talm
aandryf — keer, laat ophou
aandskof — dagskof, oggendskof
aanloklik — afstootlik
aanstel — afdank
aanvaar — verwerp
aanvallend — verdedigend
aards — hemels
afwaarts — opwaarts
agter — voor
agting — oneerbiedigheid
alfa – omega
amptelik — nieamptelik
aristokraat — plebejer
baas — Klaas
baie — min
bakboord — stuurboord
begin — eindig
besig — ledig
besluiteloos — seker
binne — buite
bitter — soet
blitsvinnig — doodstadig
bo-oor — onderdeur
boeiend — vervelend
bolvormig — hol
bolyf — onderlyf
boontoe — ondertoe
boos — goed
bose — goeie
broer — suster
bult — holte
bygeloof — geloof
chronies — akuut
dagklere — nagklere
dapper — lafhartig
debiet — krediet
defensief — offensief
diep — vlak
dik — dun
dikwels — soms, partykeer, partymaal
doodloopstraat — deurgangstraat
doodsvyand — boesemvriend
dwaal — op koers; verstaan
eenders — anders
eendrag — tweespalt
eentonig — interessant
eenvoudig — ingewikkeld
eerlik — bedrieglik
eerste — laaste
eervol — eerloos
engel — duiwel
fiktiewe — werklike
fluks — lui
fyn — grof
gaar — rou
gedwonge — vrywillig
geestelik — liggaamlik
geheimsinnig — openhartig
gelatenheid — verset
gesond — siek
gespanne — ontspanne, gemoedelik, vriendelik, goedgesind
gewelddadig — vredeliewend; sagtheid
gewillig — onwillig
goed — kwaad
goed — sleg
goedkeur — afkeur
goeie — bose
grappig — ernstig
grasgroen — oorryp
haat — liefde
heerser — onderdaan
helder — duister
hemel — aarde; hel
hoog — laag
hoogmoedig — nederig
horisontaal — vertikaal
idioties — geniaal
iets — niks
immoreel — eties
inflasie — deflasie
ingetoë — uitspattig
inhegtenisneming — vrylating
insluk — uitspoeg
introvert — ekstrovert
invoer — uitvoer
irrasioneel — redelik
irrelevant — toepaslik
karaktervol — karakterloos
kenner — leek
klein — groot
kom — gaan
kop — stert
koppig — inskiklik
korrek — foutief
koud — warm
krom — reguit
lag — huil
langsaam — vinnig
lank — kort
lawaaierig — stil
lig — donker
lig — swaar
linker — regter
links — regs
los — vas
mak — wild
maksimum — minimum
manlik — vroulik
medelye — ongevoeligheid
meng — skei
misluk — slaag
moeg — uitgerus
mondig — minderjarig
mooi — lelik, afskuwelik, sleg
nakend — geklee
nat — droog
neerhalend — ophemelend
netjies — slordig
niemand — iemand
noordekant — suidekant
nootvas — vals
normaal — abnormaal
onbesonne — deurdagte
onder — bo
onderhorig — onafhanklik
onkundig — kundig, ingelig, op hoogte, bekend met, bewus van
parallel — onewewydig
ongedeerd — beseerd
ongelooflik — aanneemlik
ongeloofwaardig — geloofwaardig
ongepoetste — gemanierde
onskuldig — bedorwe, skadelik
onstuimig — kalm
oompie — tannie
oorlog — vrede
oortuiging — onsekerheid
oorvloed — tekort
oostekant — westekant
opgeruimd — neerslagtig
opgewek — terneergedruk
opreg — geveins
oprig — afbreek
opruiend — kalmerend
opsluit — vrylaat
ordelik — chaoties
ouderwets — nieumodies
papbroekig — onverskrokke
paraat — onvoorbereid
peperduur — spotgoedkoop
plattelands — stedelik
raak — mis
reg — verkeerd
reus — dwerg
rigied — buigsaam
ruimhartig — bekrompe
ryk — arm
ryp — groen
sag — hard
sagmoedig — kortgebonde
samelewing — individu
siende — blind
skerp — stomp
skuins — regop
skuldig — onskuldig
skuldigbevinding — vryspraak
stokflou — perdfris
skurf — glad
slim — dom
smal — breed
snags — bedags
soggens — smiddags; saans
somer — winter
staties — dinamies
sterfte — geboorte
steriel — vrugbaar
sterk — swak
stout — soet
stuurs — vriendelik
styf — slap
suikersoet — galbitter
suinig — vrygewig
swart — wit
tragies — komies
treffend — onopvallend
uittog — intog
ver — naby
verantwoordelik — agtelosig
verbied — toelaat
verdwene — gevonde
verhinder — deurlaat, vrylaat
verkoper — koper
versadig — honger
verstandig — dwaas
versterk — verswak, verflou
verstrek — ontvang, kry
vet — maer
vlak — diep
vogtig — droog
vokaal — konsonant
vol — leeg
volop — skaars
voorspoed — teenspoed
voorste — agterste
vreedsaam — bakleierig
vriend — vyand
vriendelik — nors
vroeër — later
vrolikheid — olikheid
vrywillig — verpligtend
vuil — skoon
waarheid — leuen
werk — rus
werkgewer — werknemer
wispelturig — standvastig
yskoud — vuurwarm


 

Leave a Reply