Die Bodemlose Kruik deur Louis Rautenbach

R181.50

Approximately: $180.00

Die Bodemlose Kruik (2016) – Die boek neem die storie van Oorsprong van Smarte wat by Konings geëindig het, in roman styl verder vanaf Konings met die kroning van Dawid se seun, Salomo, en neem die leser deur die Ou Testament. Dit beskryf die uitdagings van Ester en Job, en behandel in romanstyl hoofsaaklik die profete en profesieë. Dit bied baie lering en gee baie perspektief op die profesieë en die waarskuwings wat God deur Sy profete aan ons rig. Posgeld en verpakking uitgesluit.

Description

Hierdie boek strek van Kronieke tot Maleàgi, en is ʼn opvolg van die roman Oorsprong van Smarte (wat van Genesis tot Konings strek).

Oorsprong van Smarte is in 2014 deur Kwarts Uitgewers uitgereik, en begin by die oorsprong van alle smarte: toe Lucifer, die beskermer van die mens in sy jaloesie teen God opgestaan het en waarna sy naam na Satan verander is. Sy woede was groot toe hy uit die hemel verban is.

In  ʼn Bodemlose Kruik word daar voort borduur op die storielyn waarin die bekende Ou Testamentiese verhale, steeds in storietrant, op so wyse vertel word dat die emosies en die menswees van die karakters uitgelig word. Dit verduidelik op eenvoudige manier en alledaagse taal hoe die profete (boodskappers van God) verskillende uitdagings die hoof moes bied om op onverskrokke wyse en te midde van vervolging, selfverloëning en vernederings, en selfs die dood, die opdragte van God uitvoer.

Die lyn in die perfekte plan van God word verder getrek sodat die rigting waarin God die mens stuur, duidelik uitgelig word. Die titel van hierdie boek het sy oorsprong uit die verhaal van die weduwee se kruik, wat net nooit leeg geraak het nie. Die Woord van God is soos die weduwee se kruik wat nie leeg raak nie en deurgaans vars olie verskaf het. So verskaf die Woord van God altyd nuwe, vars inhoud, afgesien van die feit dat dit die mees gelese en bestudeerde boek ooit is.

Die leser behoort in Oorsprong van Smarte te kon sien dat hebsug die begin van alle hartseer is, en dat gevolge van hierdie eerste oortredinge en sondes net verder uitkring. Dit neem die toenemend selfsentrerende mens op ʼn pad van selfvernietiging. Te midde van God se liefde, maar ook sy teleurstellings in sy skepsels, volhard die mens in sy oortredinge en peil stelselmatig af na dit waaroor God alreeds in Eden gewaarsku het: “As julle aan die vrugte van die boom van Kennis van Goed en Kwaad eet, sal julle sekerlik sterwe!”

Afgesien van alles, stort God steeds Sy genade oor die mens in dieform van profetiese woord wat as waarskuwing, maar ook riglyne, voorgehou word, sodat die mens die smartlike gevolge wat deur homself veroorsaak is, moontlik kan vryspring en na ʼn ewige tuiste te kan uitsien.

In die vorige boek is die verhale van prominente leier-profete, soos Noag, Moses, Aäron en Elia, om ʼn paar te noem, reeds vertel. Hierdie boek lig dele van die profetiese boeke uit wat spesifiek aanvanklik as waarskuwings en teregwysings gerig is, en wat, as hoogtepunte, tot myself gespreek het.

Die doel bly steeds om die Bybelse verhale op pretensielose wyse te vertel en die emosies van die karakters uit te lig sodat die mensheid  van die karakters in die verhale beleef kan word, en om met die realiteit daarvan te kan vereenselwig.

Die outeur wil dit egter weer beklemtoon dat die Bybel soos die weduwee se kruik is:  ʼn lewe gewende bron waaruit deurlopend geput kan word, wat net meer en meer gee, en net nooit leeg raak nie. Ons kan aanhou om vars inhoud daaruit te put tot aan die einde van tyd. Posgeld uitgesluit

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Die Bodemlose Kruik deur Louis Rautenbach”