Die Son Kom Op deur Louis Rautenbach

R220.00

Approximately: $180.00

Die Son Kom Op (2017) Roman oor ʼn gesin wat tot die uiterste aan onverdraagsaamheid, liefdeloosheid en verwerping blootgestel word. Hierdie boek met sy aktuaele onderwerp ontlok bemoedigende terugvoer. Dit beloof om wye reaksie uit te lok en word ook in Engels uitgegee. In teenstelling met meeste boeke wat op ‘n hoogtepunt begin en aan die einde van die verhaal op ‘n laagtepunt eindig, begin hierdie boek basies eerder op ‘n laagtepunt met verskeie emosionele uitdagings wat die lewe bied, en eindig in triomf wat die leser met verwondering laat en selfs ‘n heerlike salwing bied. Posgeld en verpakking uitgesluit.  (In Engels beskikbaar as Dawn has Broken teen dieselfde prys as Afrikaanse weergawe).

Categories: ,

Description

Proloog:

Ons is so geneig om mense na die ewige verdoemenis te wil stuur, sonder dat ons ons eie gesindheid daaroor ondersoek. Alhoewel die woord van God reeds vanaf Genesis duidelik is oor liefde, genade, barmhartigheid en vergifnis, kies ons steeds om eerder onverdraagsaam te wees, haat te koester, veroordelend te wees en om ons medemens te korrigeer en te verwerp. Ons is geneig om enige woord wat asof afkomstig van God, blindelings te aanvaar. Sonder om die moeite te doen om onsself eerstehands van feite te vergewis, verkondig ons misinterpretasies sonder om die gevolge daarvan deeglik te oorweeg. Hierdie boek is ʼn roman wat wentel om selfdegeslag seksuele oriëntasie. Dit hou geestelike lesse op praktiese wyse voor, en word verder uitgelig met fiktiewe maar realistiese voorbeelde. Die emosionele sy van die mens se uitdagings en kwellinge word breedvoerig aangespreek en op so wyse bespreek dat die leser met ʼn oop gemoed en met empatie daarmee kan identifiseer. Gedeelde uitdagings van die lewe asook die uniekheid en kwesbaarheid van die mens word in verskeie aspekte beleef. Hierdie boek bied geleentheid om ʼn lewensveranderende ervaring te wees vir solank as wat die leser dit sonder ʼn vooropgestelde, kritiese gees benader, en hulself toelaat om die hele verhaal end-uit te lees. Die liefde word op bemoedigende wyse oorgedra. Vir my om na jong mense te kyk bring bepaalde skuldgevoelens, skuldgevoelens daaroor dat die reddende evangelie van Jesus Christus vir hulle afgewater word. Die baanbrekerswerk wat oor eeue lank, te midde van die bloed van martelare gedoen is, word erodeer, word op dieselfde wyse as wat ons die toekoms van die aarde besoedel en ons kinders ontneem van ʼn skoon en gesonde aarde. Hebsug, die smagting na meer van die verganklike en al minder na die onverganklike, bevestig eiebelang.

Die was geen ander opdrag nie, as die laaste opdrag van Jesus, om dissipels te maak deur die evangelie van Jesus met liefde en hoop.

Posgeld uitgesluit

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Die Son Kom Op deur Louis Rautenbach”